Przetargi

Aktualne postępowania

Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku mieszkalno – usługowego na potrzeby oddziału łóżkowego i działu farmacji szpitalnej wraz z rozbiórką łącznika i budową nowego”

Treść ogłoszenia opublikowanego w Bazie Konkurencyjności (Link do ogłoszenia)

Treść zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadanie walorów funkcjonalnych i estetycznych – teren wokół budynku głównego szpitala p.w. św. Jerzego w Lubawie”

Treść ogłoszenia opublikowanego w Bazie Konkurencyjności (Link do ogłoszenia)

Treść zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2017 r.