Tryb kierownia

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się Świadczeniodawca, umieszczając świadczeniobiorców na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej NZOD p.w.,, Szpital św. Jerzego” kieruje się następującymi kryteriami na podstawie poniższej dokumentacji:

 1. Zaświadczenie lekarskie oraz skierowanie do NZOD /komputerowo/ wypełnia lekarz Oddziału w przypadku gdy pacjent przebywa w szpitalu lub lekarz rodzinny jeśli chory przebywa w domu.
 2. Dołącza się wszelką dokumentację medyczną (kserokopie), którą pacjent posiada oraz wyniki aktualnych (z ostatniego miesiąca) badań laboratoryjnych: morfologia, badanie ogólne moczu, poziom glukozy, sód, potas, kwas moczowy, kreatynina, mocznik.
 3. Przyjmowane leki, dawkowanie zapisane przez lekarza.
 4. Jeżeli występują rany/odleżyny – posiew z rany.
 5. Wywiad pielęgniarski oraz kartę oceny świadczeniobiorcy wypełnia pielęgniarka ze szpitala,  jeżeli pacjent znajduje się w szpitalu lub pielęgniarka środowiskowa,  jeżeli pacjent znajduje się w domu.
 6. Pozostałe dokumenty uzupełnia się wg załączników do wniosku.
 7. Kserokopia dowodu osobistego.
 8. Kserokopia legitymacji ZUS, KRUS.
 9. Kserokopia ostatniej decyzji ZUS, KRUS lub inna decyzja o dochodach.
 10. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Decyzję o przyjęciu pacjenta wydaje Dyrektor  z Lekarzem NZOD w  oparciu o złożoną dokumentację.
Świadczeniodawca kieruje się przede wszystkim kryteriami medycznymi  /stanem zdrowia /,
W przypadku braku miejsc pacjent zostaje umieszczony na liście oczekujących.

Przy przyjęciu pacjent powinien posiadać:

 • dowód osobisty,
 • przybory toaletowe: mydło w płynie, szampon do włosów, balsam do ciała, dezodorant, grzebień, szczoteczkę i pastę do zębów, w przypadku protezy zębowej kubeczek, dwie gąbki do ciała, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżające, dezodorant, podkoszulki, min. 4 pidżamy, wygodne ubrania dzienne np. dresy, obuwie a także skarpety bezuciskowe.
 • mężczyźni; przybory do golenia, woda po goleniu.
 • cztery ręczniki w tym dwa kąpielowe

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA

WYWIAD PIELĘGNIARKI

KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY

SKIEROWANIE

WYMAGANA DOKUMENTACJA